Tag Archives: Sverige

How gang warfare took over Sweden’s streets | The Spectator

According to a 2018 study by the criminologist Amir Rostami, a majority of those involved in organised crime are either first or second-generation immigrants. Dr Rostami identified 15,000 individuals involved in organised crime – a staggering number for a country … Continue reading

Posted in Society, Sverige | Tagged , , , | 3 Comments

Sveriges motsvarighet till “The Enabling Act of 1933” ?

Sveriges Riksdag beslutade idag om Tillfällig Covid-19-Lag Liknande lagar har ju stiftats förut… dock ej i Sverige i modern tid… Och det verkar ju lite märkligt att vid en så viktig omröstning deltar endast 55 ledamöter….

Posted in Data Analytics | Tagged , , , | Leave a comment

Corona Sverige – fördelning per region & ålder

Posted in Data Analytics, Epidemics, Statistics, Sverige | Tagged , , , | 2 Comments

Corona – Sweden Anomaly or not…? It’s all about the slopes…!

[UPDATE 2020-03-25 : A couple of  interesting pieces, {article article2} about “The Swedish Way to deal with Corona”, where among others German scientists state that the swedish way is an optimal model for how to deal with Corona in order … Continue reading

Posted in Culture, Data Analytics, Epidemics, Organization, Probability, Research, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – top50 & bottom50 kommuner per parti

“Jag vill ha mer val Ge mig mer val Jag vill ha mer val Ge mig mer val Tusen stjärnor som tindrar Glitter så långt jag ser Av valljus som glimmar Vill jag ha mer..” Var det inte så de … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Val2018 – samband mellan röstning och inkomst/utbildningsnivå

Det börjar bli många olika analyser av valresultatet på den här bloggen, så här kommer ytterligare en: En regressionsanalys över valdatat (från Valmyndigheten) och befolkningsdatat (från SCB): Bayesian Linear Regression över sambanden Röstandelar per parti vs andelen högutbildade (minst 3 … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Politik, Probability, PYMC, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – top50 & bottom50 samtliga valdistrikt i Sverige för samtliga partier

Som komplement till de två tidigare inläggen [1,2] som redogjorde för valdistrikten i Stockholms kommun, så kommer här top50 & bottom50 för samtliga de 6004 valdistrikt som finns med i valnattens preliminära resultat. Top-50: Bottom-50:

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Val2018 – Partiernas sämsta valdistrikt inom Stockholms kommun

Förra inlägget visade partiernas top-50, här visas partiernas bottom-50.

Posted in Data Analytics, Society, Statistics | Tagged , , , | Leave a comment

Val2018 – röstningsmönster i Sveriges län och Stockholms kommuner

I tidigare inlägg har jag redogjort för hur min Bayesian Inference valprediktion lyckades (riktigt bra, tack för att du frågar, bättre än många proffs-tyckare, faktiskt!) 🙂 I detta inlägg presenteras några obearbetade “rådata” kring valutgången och populationen i dels samtliga … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Numpy, Politik, Probability, PYMC, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – partiernas röstandel per län

Posted in Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment