Val2018 – Opinionsinstitutens resultat sen 2014

Nedan grafer för nio opinionsinstituts väljarundersökningar sen valet 2014.

val2018-trend_Sentioval2018-trend_Yougovval2018-trend_Inzioval2018-trend_SCBval2018-trend_Skopval2018-trend_Ipsosval2018-trend_Novusval2018-trend_Sifoval2018-trend_Demoskop

Continue reading

Advertisements
Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – partiernas trender sedan förra valet

En trendanalys av samtliga (?) opinionsinstituts mätresultat sen förra valet:

val2018_M_trendval2018_SD_trendval2018_V_trendval2018_MP_trendval2018_S_trendval2018_L_trendval2018_KD_trendval2018_C_trend

Continue reading

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – väljarflöden mha Multipredictor Linear Regression

En sak som det kan vara intressant att titta på är huruvida man med analys av opinionsmätningar kan bedöma hur väljarflödena mellan partierna ser ut. För att undersöka detta, tittar vi i den här artikeln mha Multipredictor Linear Regression om vi kan se några mönster. Det intressantaste partiet att titta på i detta sammanhang är då Sverigedemokraterna, SD, eftersom det via media mm är känt att en stor del av deras väljare kommer från två partier, S samt M.

Vi börjar med att titta på vad analysen ger för några andra partiers avhopp till SD, tex L.

val-2018-linreg-L-SD

Redan rent visuell inspektion av plottet ovan ger tydligt tecken på att korrelationen är låg, och tittar man på R-squared-värdet, som talar om hur mycket av resultatet beror av prediktor-variabeln, så ser vi att det värdet är 5%, dvs att sambandet mellan förändringar mellan Liberalernas och Sverigedemokraternas röstandelar är väldigt litet, ovan modell förklarar bara 5% av variationen.  En slutsats man då frestas att dra är att väldigt få Folkpartiväljare byter till SD.

Om vi istället tittar på Moderaterna, så ser motsvarande modell ut så här:

val2018-linreg-M-SD

Här ligger plot-punkterna betydligt bättre samlade, och R-square-värdet är 0.27. Slutsatsen man då kan tänka sig att dra är att Moderaterna har betydligt mer väljarflykt till Sverigedemokraterna än tex. Liberalerna.

Vi kan titta på KD:

val-2018-linreg-KD-SD

I likhet med L, så är plottet väldigt “scattered”, utspritt, vilket påvisar att det är ett lågt samband mellan KD’s och SD väljarflöden.

För Socialdemokraterna ser det ut så här:

val-2018-linreg-S-SD

Här ligger plottet väldigt väl samlat, med ett R-square-värde på hela 0.63, dvs att variationen mellan S och SD’s röstandelar förklaras till 63% av denna modell.

Slutligen, en multiprediktor-analys, där vi samtidigt tittar på S & M’s påverkan på SD’s röstandel:

val2018-linreg-M-S--SD

Punkterna ligger nu mycket väl samlade, och R-square-värdet är hela 0.82, vilket talar för att den största delen av väljarströmmarna till SD kommer från S och M, där S bidrar med den allra största delen.

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Prognos Val2018 – Bayesian Inference

Uppdaterat prognosen för Riksdagsvalet 2018 med februari-datat från samtliga opinionsinstitut.

Mest noterbart är att KD med 75% sannolikhet ramlar ur Riksdagen.  Övriga partier befinner sig utanför riskzonen att ramla ur.

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The importance of IQ

www.youtube.com/watch

Posted in development | Leave a comment

Olympic medals – you can neither breed them, nor buy them, you must earn them

Been away for a while, with no time to update my post on the final distribution of medals.  But here it is:

First, medals per capita, and medal points: As can be seen, in terms of medals per capita, Lichtenstein, with a population of less than 40.000, with one medal, is the clear winner in that category.

In the total medal points category, Norway is the winner, followed by Germany and Canada.

os2018-1

os2018-2

The correlation cofficient between population size and medal production turns out to be as low as 0.07, which means that there’s almost no correlation at all between population size and production of medals in the olympics, which is clear just be looking at the norwegian results.

os-2018-4

But what about money…? Could there be a stronger correlation between the wealth of the nation and the number of medals….?

os2018-3

A quick calculation of the correlation coefficient between BNP per capita and medals gives a value of 0.16, higher than the correlation with population size, but still very very low.

os-2018-5

Thus, a conclusion if you want to gain lots of olympic medals: you can neither breed nor buy them, you have to earn them.

Posted in Data Analytics, Statistics | Tagged , , | 2 Comments

First Support for a Physics Theory of Life | Quanta Magazine

Take chemistry, add energy, get life. The first tests of Jeremy England’s provocative origin-of-life hypothesis are in, and they appear to show how order can
— Läs på www.quantamagazine.org/first-support-for-a-physics-theory-of-life-20170726/

Posted in Complex Systems, Non Linear Dynamic Systems | Tagged , | Leave a comment

Olympics 2018 – Medals

os2018

os2018points

As per 20180224.

Posted in development, Statistics | Tagged , | Leave a comment

2018 Olympics – Medals per capita (thus far)

 

os2018points

[Update 20180224: updated per capita, plus a graph showing “Total Points”, where Gold gives 3p, Silver 2p, Bronze 1p]

Continue reading

Posted in Data Analytics, Statistics | Tagged , | Leave a comment

Distribution of distributions in 3D

Just a quick add-on to my previous post on yet another way to present multidimensional data:

To recap, we have a “distribution of distributions”, where each distribution has two dimensions, mu and sigma.

In the previous post, I chose to present the data as a heatmap, as below:

d33

But there are other ways such multidimensional data could be presented, below a 3D version:

d34

Although this 3D presentation looks quite fancy, I’m not sure it’s easier to understand than the heatmap above. One way to think about the data is that the heatmap presents a top view, that is, we are looking at the data from above, while the 3D view lets us see the data from a dimensional perspective. To illustrate that, below are plots showing the “profiles” of the “mountain”, that is, mu and sigma separately. You can imagine that the mu-plot is the projection of the 3D-data when standing on its mu-side, and the sigma-plot is the projection when standing on the sigma side:

d35

Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Probability, Python, Simulation, Statistics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment