Tag Archives: Val2018

Val2018 – Prognos mars inkl. blockresultat

Som alltid är prognosen baserad på Bayesian Inference (samma statistiska analysmetod som Nate Silver framgångsrikt använde i prediktionen av valen i USA), och där datat utgörs av 7 opinionsinstituts – Demoskop, Sifo, Novus, Ipsos, Inizio, Yougov, Sentio – mätningar tom … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Politik, Probability, Statistics, Systems | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – prognos uppdaterad med opinionssiffrorna för mars [Bayesian Inference]

Inför mars månads prognos har jag gjort flera ändringar i min prognos-modell: Modellen har nu meta-parametrar, i form av en distribution baserad på en uppskattad, subjektiv “valvind” eller “sentiment”, dvs modellen är nu hierarkisk. Modellen bygger nu enbart på de … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Politik, PYMC, Python, Simulation, Statistics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – Opinionsinstitutens resultat sen 2014

Nedan grafer för nio opinionsinstituts väljarundersökningar sen valet 2014.

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – partiernas trender sedan förra valet

En trendanalys av samtliga (?) opinionsinstituts mätresultat sen förra valet:

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – väljarflöden mha Multipredictor Linear Regression

En sak som det kan vara intressant att titta på är huruvida man med analys av opinionsmätningar kan bedöma hur väljarflödena mellan partierna ser ut. För att undersöka detta, tittar vi i den här artikeln mha Multipredictor Linear Regression om … Continue reading

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Prognos Val2018 – Bayesian Inference

Uppdaterat prognosen för Riksdagsvalet 2018 med februari-datat från samtliga opinionsinstitut. Mest noterbart är att KD med 75% sannolikhet ramlar ur Riksdagen.  Övriga partier befinner sig utanför riskzonen att ramla ur.

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val 2018 – KD ramlar ur Riksdagen

Har nu uppdaterat både datat och min Bayesian Inferencemodell, datat genom att lägga till siffrorna från samtliga övriga opinionsinstitut, och modellen körs numera i Stan, ett domänspecifikt språk för statistiska analyser. Efter en körning av samtliga publicerade opinionsundersökningar sedan valet … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bayesian Inference av kommande resultat i Kommunalvalet i min hemkommun

Såg just att i en Facebook-grupp finns en poll “Vilket parti skulle du rösta på i kommunalvalet idag?” Eftersom den politiska situationen i min hemkommun är “lätt” turbulent, så tänkte jag att det kunde vara kul att köra en Bayesian … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Politik, Probability, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – trendlinje

Nedan trendlinjer för samtliga 8 nuvarande riksdagspartier, från valet 2014 till januari 2018. Först en odämpad, “noisy” presentation: Den här typen av odämpad trendlinje blir snabbt oläslig, så om man misstänker – som jag gör – att det underliggande datat … Continue reading

Posted in Data Driven Management, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Bayesian Inference for upcoming elections

In a couple of previous posts, I’ve tried to wear out my swedish speaking audience with predictions regarding the upcoming national elections, using Bayesian Inference. This post will be a bit more technical, perhaps of interest for a larger audience … Continue reading

Posted in Bayes, Big Data, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, performance, Politik, Probability, Pystan, Python, Simulation, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment