Val2018 – samband mellan röstning och inkomst/utbildningsnivå

Det börjar bli många olika analyser av valresultatet på den här bloggen, så här kommer ytterligare en:

En regressionsanalys över valdatat (från Valmyndigheten) och befolkningsdatat (från SCB): Bayesian Linear Regression över sambanden Röstandelar per parti vs andelen högutbildade (minst 3 årig akademisk utbildning), samt Röstandelar per parti vs medianinkomsten.

I bägge graferna nedan är CI (“Credible Interval”) satt till 89%, och visas av det “babyblå” fältet.

I bägge fallen är det datat från samtliga sveriges kommuner.

Röstandelar vs. andelen med hög utbildning:

regression_utb_rost

Röstandelar vs medianinkomst:

regression_inkomst_roster

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in Bayes, Data Analytics, Politik, Probability, PYMC, Python, Society, Statistics, Sverige and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s