Tag Archives: Politik

Val 2018 – KD ramlar ur Riksdagen

Har nu uppdaterat både datat och min Bayesian Inferencemodell, datat genom att lägga till siffrorna från samtliga övriga opinionsinstitut, och modellen körs numera i Stan, ett domänspecifikt språk för statistiska analyser. Efter en körning av samtliga publicerade opinionsundersökningar sedan valet … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bayesian Inference av kommande resultat i Kommunalvalet i min hemkommun

Såg just att i en Facebook-grupp finns en poll “Vilket parti skulle du rösta på i kommunalvalet idag?” Eftersom den politiska situationen i min hemkommun är “lätt” turbulent, så tänkte jag att det kunde vara kul att köra en Bayesian … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Politik, Probability, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – trendlinje

Nedan trendlinjer för samtliga 8 nuvarande riksdagspartier, från valet 2014 till januari 2018. Först en odämpad, “noisy” presentation: Den här typen av odämpad trendlinje blir snabbt oläslig, så om man misstänker – som jag gör – att det underliggande datat … Continue reading

Posted in Data Driven Management, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Val2018 – Prognosuppdatering

Fortfarande samma data, dvs Sentios opinionsundersökningar, men dels lite tweakning av den Bayesianska inferensmodellen, och dessutom förstorad skala på grafiken. Som synes av graferna, så ger ett 95% konfidensintervall ett brett resultat, för brett för att vara till verklig nytta. … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Val 2018 – prognos mha Bayesian Inference för samtliga riksdagspartier

Så, nu har mitt program tuggat sig igenom datat för samtliga 8 riksdagspartier, och för varje parti tagit fram en prognos över partiets röstandel i det kommande valet i september. Prognoserna är gjorda med “Bayesian Inference”, dvs en statistisk metod … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , | Leave a comment