Category Archives: Politik

Antal anmälda våldsbrott i Sverige, 1975-2017

Advertisements

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Mer statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) : stöld- rån & häleribrott mot person under 18 år, Nacka resp. Täby

Brott riktade mot barn och ungdomar ser ut att öka på senare år. Nedan siffrorna för två Stockholms-kommuner, Nacka respektive Täby.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics | Tagged , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del II]

I föregående post tittade vi på huruvida vi kunde identifiera ett statistiskt signifikant samband mellan antalet asylsökande och antalet sexualbrott. Datat i studien kommer från BRÅ respektive Migrationsverket, och det vi kom fram i vår analys av samtliga registrerade asylsökande,från … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Antal anmälda sexualbrott i Sverige, 1975 – 2017

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har nyligen släppt data på brottslighetens utveckling i Sverige. Nedan graf illustrerar datat för sexualbrott (samtliga underkategorier) för åren 1975-2017, mätt i antal anmälda brott per 100.000 invånare.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Val2018 – Prognos mars inkl. blockresultat

Som alltid är prognosen baserad på Bayesian Inference (samma statistiska analysmetod som Nate Silver framgångsrikt använde i prediktionen av valen i USA), och där datat utgörs av 7 opinionsinstituts – Demoskop, Sifo, Novus, Ipsos, Inizio, Yougov, Sentio – mätningar tom … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Politik, Probability, Statistics, Systems | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – prognos uppdaterad med opinionssiffrorna för mars [Bayesian Inference]

Inför mars månads prognos har jag gjort flera ändringar i min prognos-modell: Modellen har nu meta-parametrar, i form av en distribution baserad på en uppskattad, subjektiv “valvind” eller “sentiment”, dvs modellen är nu hierarkisk. Modellen bygger nu enbart på de … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Politik, PYMC, Python, Simulation, Statistics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Eurostat statistics part IV: illegal third country nationals under 18 year old by host country

[Datasource:Eurostat]

Posted in Data Analytics, Politik, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Eurostat migration statistics, part III – Sweden’s share of total asylum applications

Sweden’s share of total European population is about 1.8% (2011 census), marked by the red dashed line. [Datasource: Eurostat]

Posted in Big Data, Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Eurostat statistics on migration

Eurostat produces some pretty impressive datasets on various statistics, about population, commerce, migration and many other areas. I scraped the data for migration for the years 2008 to 2017. Below some illustrative graphs for the Nordic countries for the period … Continue reading

Posted in Big Data, Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – Opinionsinstitutens resultat sen 2014

Nedan grafer för nio opinionsinstituts väljarundersökningar sen valet 2014.

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment