Category Archives: Politik

Val 2018 – KD ramlar ur Riksdagen

Har nu uppdaterat både datat och min Bayesian Inferencemodell, datat genom att lägga till siffrorna från samtliga övriga opinionsinstitut, och modellen körs numera i Stan, ett domänspecifikt språk för statistiska analyser. Efter en körning av samtliga publicerade opinionsundersökningar sedan valet … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bayesian Inference av kommande resultat i Kommunalvalet i min hemkommun

Såg just att i en Facebook-grupp finns en poll “Vilket parti skulle du rösta på i kommunalvalet idag?” Eftersom den politiska situationen i min hemkommun är “lätt” turbulent, så tänkte jag att det kunde vara kul att köra en Bayesian … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Politik, Probability, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Val2018 – trendlinje

Nedan trendlinjer för samtliga 8 nuvarande riksdagspartier, från valet 2014 till januari 2018. Först en odämpad, “noisy” presentation: Den här typen av odämpad trendlinje blir snabbt oläslig, så om man misstänker – som jag gör – att det underliggande datat … Continue reading

Posted in Data Driven Management, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Bayesian Inference for upcoming elections

In a couple of previous posts, I’ve tried to wear out my swedish speaking audience with predictions regarding the upcoming national elections, using Bayesian Inference. This post will be a bit more technical, perhaps of interest for a larger audience … Continue reading

Posted in Bayes, Big Data, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, performance, Politik, Probability, Pystan, Python, Simulation, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – Prognosuppdatering

Fortfarande samma data, dvs Sentios opinionsundersökningar, men dels lite tweakning av den Bayesianska inferensmodellen, och dessutom förstorad skala på grafiken. Som synes av graferna, så ger ett 95% konfidensintervall ett brett resultat, för brett för att vara till verklig nytta. … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Val 2018 – prognos mha Bayesian Inference för samtliga riksdagspartier

Så, nu har mitt program tuggat sig igenom datat för samtliga 8 riksdagspartier, och för varje parti tagit fram en prognos över partiets röstandel i det kommande valet i september. Prognoserna är gjorda med “Bayesian Inference”, dvs en statistisk metod … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Val 2018 – prognos Kristdemokraterna & Liberalerna

Min “Bayesian Inference Engine” 0.8 rapporterar för Kristdemokraterna och Liberalerna följande: KD ser enligt modellen ut att få mellan 2.0 – 4.0% Sannolikheten att KD ramlar ur riksdagen är enligt modellen 76%. (Dock skall man alltid komma ihåg Kamrat 4%-effekten, … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Society, Statistics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Val 2018 – prognos mha Bayesian Inference

(For my non-swedish readers – sorry, but this article is in swedish, and probably not much of interest to you anyway, being about the upcoming swedish elections. In case you are looking for general info on Bayesian inference, there are … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Data Driven Management, Math, Numpy, Politik, Probability, Python, Simulation, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

World Economic Forum Global Competitiveness rankings 2017-2018

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/competitiveness-rankings/#series=GCI.B.05.01 Interesting statistics on many categories of data regarding the performance of various nations. Includes rankings and trends.

Posted in Business, Culture, Data Analytics, Finance, Organization, Politik | Tagged , | Leave a comment

Demographics simulation

There’s some interesting reading about demographics and Global birthrates: as you might have learned from the news, the birthrates in meny advanced (mostly western) countries are declining, in some places to such low levels that should the trend continue, those populations … Continue reading

Posted in Culture, Organization, Politik, Simulation, Society | Tagged , , , , , , | Leave a comment