Category Archives: Society

Antal anmälda våldsbrott i Sverige, 1975-2017

Advertisements

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Mer statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) : stöld- rån & häleribrott mot person under 18 år, Nacka resp. Täby

Brott riktade mot barn och ungdomar ser ut att öka på senare år. Nedan siffrorna för två Stockholms-kommuner, Nacka respektive Täby.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics | Tagged , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del II]

I föregående post tittade vi på huruvida vi kunde identifiera ett statistiskt signifikant samband mellan antalet asylsökande och antalet sexualbrott. Datat i studien kommer från BRÅ respektive Migrationsverket, och det vi kom fram i vår analys av samtliga registrerade asylsökande,från … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Antal anmälda sexualbrott i Sverige, 1975 – 2017

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har nyligen släppt data på brottslighetens utveckling i Sverige. Nedan graf illustrerar datat för sexualbrott (samtliga underkategorier) för åren 1975-2017, mätt i antal anmälda brott per 100.000 invånare.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Eurostat – physical activity in Europe

Among the Eurostat databases there are several with stats on physical activity in the various European countries: below one example (that might explain why e.g. Norway wins so many medals in cross country skiing…. 🙂

Posted in Big Data, Data Analytics, Numpy, Python, Society, Statistics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Eurostat statistics on migration, part II

Below graphs show the number of asylum applications per European country, year 2015.  Data taken from Eurostat’s extensive databases.

Posted in Big Data, Data Analytics, Society, Statistics | Tagged , , | Leave a comment

Val2018 – Opinionsinstitutens resultat sen 2014

Nedan grafer för nio opinionsinstituts väljarundersökningar sen valet 2014.

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – väljarflöden mha Multipredictor Linear Regression

En sak som det kan vara intressant att titta på är huruvida man med analys av opinionsmätningar kan bedöma hur väljarflödena mellan partierna ser ut. För att undersöka detta, tittar vi i den här artikeln mha Multipredictor Linear Regression om … Continue reading

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Homicide by firearms – statistics country by country

I wanted to experiment a bit with a for me previously unknown Python library, “Beautiful Soup”, which is an html and xml parser. So I used the Soup to grab data from a Wikipedia page, and massaged it a bit … Continue reading

Posted in Data Analytics, Python, Society, Statistics | Tagged , , , | Leave a comment

Val 2018 – KD ramlar ur Riksdagen

Har nu uppdaterat både datat och min Bayesian Inferencemodell, datat genom att lägga till siffrorna från samtliga övriga opinionsinstitut, och modellen körs numera i Stan, ett domänspecifikt språk för statistiska analyser. Efter en körning av samtliga publicerade opinionsundersökningar sedan valet … Continue reading

Posted in Bayes, Data Analytics, Numpy, Politik, Probability, Pystan, Python, Society, STAN, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment