Category Archives: Sverige

Antal anmälda våldsbrott i Sverige, 1975-2017

Advertisements

Image | Posted on by | Tagged , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del II]

I föregående post tittade vi på huruvida vi kunde identifiera ett statistiskt signifikant samband mellan antalet asylsökande och antalet sexualbrott. Datat i studien kommer från BRÅ respektive Migrationsverket, och det vi kom fram i vår analys av samtliga registrerade asylsökande,från … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del I]

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för enligt uppgift inte statistik över etnicitet eller nationalitet på de kriminella i Sverige. Man kan fråga sig varför, då det är känt att vissa grupper är gravt överrepresenterade i vissa typer av brott, och ur ett … Continue reading

Posted in Data Analytics, development, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Antal anmälda sexualbrott i Sverige, 1975 – 2017

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har nyligen släppt data på brottslighetens utveckling i Sverige. Nedan graf illustrerar datat för sexualbrott (samtliga underkategorier) för åren 1975-2017, mätt i antal anmälda brott per 100.000 invånare.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Eurostat statistics part IV: illegal third country nationals under 18 year old by host country

[Datasource:Eurostat]

Posted in Data Analytics, Politik, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Eurostat migration statistics, part III – Sweden’s share of total asylum applications

Sweden’s share of total European population is about 1.8% (2011 census), marked by the red dashed line. [Datasource: Eurostat]

Posted in Big Data, Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Eurostat statistics on migration

Eurostat produces some pretty impressive datasets on various statistics, about population, commerce, migration and many other areas. I scraped the data for migration for the years 2008 to 2017. Below some illustrative graphs for the Nordic countries for the period … Continue reading

Posted in Big Data, Data Analytics, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – Opinionsinstitutens resultat sen 2014

Nedan grafer för nio opinionsinstituts väljarundersökningar sen valet 2014.

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – partiernas trender sedan förra valet

En trendanalys av samtliga (?) opinionsinstituts mätresultat sen förra valet:

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Val2018 – väljarflöden mha Multipredictor Linear Regression

En sak som det kan vara intressant att titta på är huruvida man med analys av opinionsmätningar kan bedöma hur väljarflödena mellan partierna ser ut. För att undersöka detta, tittar vi i den här artikeln mha Multipredictor Linear Regression om … Continue reading

Posted in Data Analytics, Data Driven Management, Numpy, Politik, Python, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment