Tag Archives: Brottsstatistik

Antal anmälda våldsbrott i Sverige, 1975-2017

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment

Mer statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) : stöld- rån & häleribrott mot person under 18 år, Nacka resp. Täby

Brott riktade mot barn och ungdomar ser ut att öka på senare år. Nedan siffrorna för två Stockholms-kommuner, Nacka respektive Täby.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics | Tagged , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del II]

I föregående post tittade vi på huruvida vi kunde identifiera ett statistiskt signifikant samband mellan antalet asylsökande och antalet sexualbrott. Datat i studien kommer från BRÅ respektive Migrationsverket, och det vi kom fram i vår analys av samtliga registrerade asylsökande,från … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del I]

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för enligt uppgift inte statistik över etnicitet eller nationalitet på de kriminella i Sverige. Man kan fråga sig varför, då det är känt att vissa grupper är gravt överrepresenterade i vissa typer av brott, och ur ett … Continue reading

Posted in Data Analytics, development, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Antal anmälda sexualbrott i Sverige, 1975 – 2017

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har nyligen släppt data på brottslighetens utveckling i Sverige. Nedan graf illustrerar datat för sexualbrott (samtliga underkategorier) för åren 1975-2017, mätt i antal anmälda brott per 100.000 invånare.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment