Tag Archives: Samhälle

The Seneca Effect: The Rise and Fall of Scientism. Do we Need a new Religion?

The Seneca Effect: The Rise and Fall of Scientism. Do we Need a new Religion? — Read on thesenecaeffect.blogspot.com/2021/12/the-rise-and-fall-of-scientism-do-we.html

Posted in Data Analytics, Politik, Society | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mer statistik från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) : stöld- rån & häleribrott mot person under 18 år, Nacka resp. Täby

Brott riktade mot barn och ungdomar ser ut att öka på senare år. Nedan siffrorna för två Stockholms-kommuner, Nacka respektive Täby.

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics | Tagged , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del II]

I föregående post tittade vi på huruvida vi kunde identifiera ett statistiskt signifikant samband mellan antalet asylsökande och antalet sexualbrott. Datat i studien kommer från BRÅ respektive Migrationsverket, och det vi kom fram i vår analys av samtliga registrerade asylsökande,från … Continue reading

Posted in Data Analytics, Politik, Society, Statistics, Sverige | Tagged , , , , , | Leave a comment

Samband mellan migration och sexualbrott…? [Del I]

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, för enligt uppgift inte statistik över etnicitet eller nationalitet på de kriminella i Sverige. Man kan fråga sig varför, då det är känt att vissa grupper är gravt överrepresenterade i vissa typer av brott, och ur ett … Continue reading

Posted in Data Analytics, development, Statistics, Sverige | Tagged , , , | Leave a comment

Val2018 – trendlinje

Nedan trendlinjer för samtliga 8 nuvarande riksdagspartier, från valet 2014 till januari 2018. Först en odämpad, “noisy” presentation: Den här typen av odämpad trendlinje blir snabbt oläslig, så om man misstänker – som jag gör – att det underliggande datat … Continue reading

Posted in Data Driven Management, Politik, Statistics, Sverige | Tagged , , , , | Leave a comment