PATRIK ENGELLAU: En perfekt storm – DET GODA SAMHÄLLET

Den perfekta stormen hette en film från år 2 000 som handlade om att vädrets makter hade sammangaddat sig på djävligast tänkbara sätt och satte skräck i några amerikanska fiskare ute till havs. Beteckning förefaller helt adekvat för den förödelse i världsskala som politiken – såväl den nationella som den internationella och, tyvärr allt oftare, den…
— Read on detgodasamhallet.com/2022/06/13/patrik-engellau-en-perfekt-storm/

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in Data Analytics. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s