Förslaget om covidpass är illa grundat – MED-bloggen

Andelen vaccinerade mot covid-19 i Sverige är förhållandevis stor. Genom egna beslut, utan att staten har vidtagit några inskränkande eller bestraffande åtgärder, har snart ca 85 % av alla från 16 år och uppåt vaccinerat sig dubbelt. Bland alla över 60 år är andelen dubbelvaccinerade redan nu en bra bit över 90 %. Vi vet…
— Read on medbloggen.se/2021/11/25/forslaget-om-covidpass-ar-illa-grundat/

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in Epidemics, Society and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s