Val2018 Bayesian Inference – sammanfattning

Nu är ju inte den slutgiltiga rösträkningen klar, men resultatet ur ett statistiskt / matematiskt perspektiv är ändå så stabilt att jag väljer att summera mina resultat redan nu.

I graferna nedan har jag använt mig av samtliga opinionsinstituts prognoser för perioden augusti till 8 september.

Första grafen presenterar sannolikhets-massan för trenden för aug-sep mätningarna med respektive partis färg. Det ljusblå fältet ger ett 89-procentigt konfidensintervall för trenden. Av dessa grafer ser vi att sannolikhetsmodellen lyckats pricka in samtliga partier utom M inom konfidensintervallet, där M i valet fick 19.8 procent, dvs nästan 1 procentenhet över konfidensintervallet för den senaste opinionsmätningen.

val2018_pymc_linreg

Om vi istället tar medelvärdet (istf samtliga mätpunkter) för samma period, så predikterade min Bayesian inference engine enligt följande:  här ser vi att trots ett högre konfidensintervall (95%) så missar medelvärdesprediktionen för S,MP,V, och M.

barplot

Om vi sedan tittar på prediktionen för blocken, så ser det ut så här: För RödGröna blocket hamnade preditionen närmast exakt på utfallet, och även för Alliansen hamnade utfallet inom konfidensintervallet för för prediktionen.

blocken_andel

Slutligen kan vi titta på icke-Bayesianskt bearbetade rådata, dvs opinionsinstitutens preditioner tagna rakt av, i form av medelvärdet för samma period:  Grafen nedan visar medelvärdet av samtliga opinionsundersökningar under 2018, samt valresultatet 2014 och 2018. Om vi här fokuserar på den sista opinionsundersökningen innan valet, så ser vi att även opinionsinstitutens medel missade konfidensintervallet för S, MP, V, och M.

val2018_manadsvis_per_parti

Slutligen frågan om valets vinnare respektive förlorare – jag är ju inte Politiker, utan mer av Computer/Data Scientist, så jag föredrar att besvara den frågan utgående enbart från matematiska principer, och enligt detta icke-politiska, men väl vetenskapliga sätt att avgöra frågan, så säger jag att vinnarna i valet är V,L,KD,C och SD, och förlorarna är S, MP och M.  Sedan, om man vill kora en absolut vinnare/förlorare, så får man göra en strikt monotonisk rankning av vinnare respektive förlorare, i termer av antingen relativ eller absolut förändring, men den övningen överlåter jag åt läsaren.

val2018_relativ_andring

 

 

 

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in Bayes, Data Analytics, Functional Stupidity, Politik, Probability, PYMC, Society, Statistics, Sverige and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s