‘Shareholder value’-baserad kapitalism – därför funkar det inte i långa loppet

En lysande presentation av Lars Wilderäng om det totala feltänket i dagens ekonomiska och samhälleliga system.

Jag har vid det här laget skrivit en hel hop artiklar om farorna med ‘shareholder value’-baserad kapitalism, t.ex. här, här, här och här, det mesta av mina resonemang starkt influerade av bl.a Steve Denning’s ‘Radical Management’ och ‘Creative Economy’.

Wilderäng belyser,fast från ett något annorlunda perspektiv,  i grunden samma problematik, dvs aktieägarkapitalism, där aktieägarna sällan  är ‘brukare’ av det som deras ägda företag producerar, vare sig när det gäller de värden som formodat produceras, och ännu mindre direkt påverkade av de ‘externalities’ som deras verksamheter producerar.

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
Video | This entry was posted in development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s