Dramat inom skolan och Försvaret – en fråga om kultur – Hamrin & Partners

Absolut lysande från Hamrin & Partners!

Inte bara om skolans problem, utan om det #systemfel som präglar den svenska konsensuskulturen, politiken, samhällsdebatten och framgent, samhällsutvecklingen:

Det förefaller vara så att svenskt ledarskap blir allt mer kortsiktigt, otydligt och populistiskt.”

I en kultur likt dagens svenska, som i allt högre grad präglas av en extremt stark likhetsnorm, konsensustänk, värderelativism (‘ingenting är mer rätt eller fel än något annat, inget beteendemönster eller kulturell yttring har högre eller lägre värde än någon annan’ osv), extremt trång åsiktskorridor och därav följande politisk korrekthet, samt en olidlig kränkthetsepidemi, är det inte förvånande utan tvärtom en nödvändig konsekvens att besluten blir både kortsiktiga och populistiska.  Ingen vare sig kan eller vågar ju i detta samhällsklimat stå upp som verklig ledare, att arbeta för en linje som syftar till långsiktiga mål, baserade på en klar och tydlig uppfattning om vad som är (mer) rätt respektive fel än något annat, mål som ofta kräver  såväl uppoffringar i nuet samt uppskjutande av omedelbar belöningsförväntan.

Vi har nått ett ‘MTV’-samhälle, där allt större delar av befolkningen avsagt sig ansvaret för sitt eget liv och sin situation, där politikernas uppgift ses som att fördela underhållning, lycka, resurser och välfärd till allt större grupper som själva inte vill eller är kapabla att ta ett eget ansvar för sina liv och sin framtid, och som inte heller anser sig ha något ansvar för framtiden.

Geert Hofstede’s forskning om kulturella skillnader är synnerligen väl värt att studera, men jag misstänker att de som allra mest skulle behöva bekanta sig med denna forskning, kommer att avfärda den som både främlingsfientlig och anti-feministisk. Det är synd, för det ligger nämligen väldigt mycket sanning i Hofstede’s observationer och teorier.

Dramat inom skolan och Försvaret – en fråga om kultur – Hamrin & Partners.

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in Big Government, Culture, Leadership and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s