Höginkomsttagarna försörjer resten av folket i Sverige

Image

Ett litet inlägg i debatten om skatter mm, inte minst eftersom vänsterfolket tror sig kunna få mer pengar till statens och kommunernas utgifter genom att höja skatterna:

Hört talas om Paretos lag (eller Zipf’s lag, eller Power Laws)…? Alla dessa lagar är matematiska koncept. Det krävs inte att du fattar dessa matematiska koncept för att förhoppningsvis ändå kunna förstå vad som följer, men de av er som vill förstå sakerna i grunden, så googla dessa lagar… en nyttig lektion i matematik mm….

Det som är intressant i sammanhanget är dels (för oss nördar) att samtliga dess matematiska lagar är lagar på samma tema, dvs att de är isomorfa, dels att man kan använda sig av dessa lagar för att matematiskt avfärda vänsterfolkets tes om ‘det orättvisa i att vissa människor – läs, vita medelålders män, gudbevars!  – tjänar mer än andra, vilket ju borde vara av intresse för den politiska debatten i Sverige, inte minst inför #val14.

Så, låt oss leka finansminister för en stund:

Om vi antar att en sak som är av primärt ekonomiskt intresse för en kommun, ett samhälle, ett land eller en stat,  är att optimera skatteunderlaget, dvs att få in så  mycket pengar  som det bara går till  att bygga och utveckla välfärdssystemen t.ex. skolor, sjukvård, äldrevård, flyktingmottagining, pensioner, infrastruktur mm, genom att beskatta ‘den totala kakan’, så är det ju av visst intresse att vidta åtgärder för att göra nämnda totala kaka så stor som möjligt.

Om vi vidare antar att inkomster i ett samhälle/land/stat är fördelade enligt Pareto-lagen, dvs enl. den mycket vanligt förekommande 80-20 principen, så ser statens inkomster, med en linjär, dvs icke-progressiv, beskattning ut som i grafen ovan, längst ner till höger:

Höginkomsttagarna, dvs de som tjänar mer än genomsnittet, står för ca 2/3 av statens inkomster – och notera att detta är baserat på en linjär, icke-progressiv skattesats, dvs att alla, oavsett inkomst, skulle betala samma procent-sats i skatt!

Så är knappast fallet idag i Sverige.

I Sverige av idag betalar ‘höginkomsttagarna‘, (dvs de flesta  av oss som har fasta jobb, oavsett om vi jobbar i kassan på ICA, eller som bussförare, taxiförare, servitörer, butiksbiträden mm)  betydligt mer än så, genom vårt s.k. ‘progressiva’ skattesystem, dvs ett system som drar mer skatt per hundralapp ju mer man jobbar och tjänar. Vilket t.ex betyder att det är rätt ointressant att jobba extra för nån som redan har ett jobb….

Men, för att inte spy alltför mycket galla på det svenska skattesystemet med dess 58% skattesats för vanliga löntagare, så låt oss titta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv på hur mycket – eller lite – samhället tjänar på sina olika nivåers inkomsttagare:

Grafen högst upp till vänster visar en simulering över inkomster, baserad på Pareto-lagen: inkomsterna är ‘binnade’, dvs grupperade i 10 olika nivåer, och här har vi kört simuleringen för 100 personer. (om någon tycker att simulering över 100 pers är ovetenskaplig, så håller jag helt o hållet med, men orsaken till att ha så få ‘personer’ med i simuleringen är att få graferna tydliga – jag har kört samma simulering med flera miljoner ‘pers’, och resultaten är identiska –

Så, om vi tittar på grafen högst upp till vänster, så ser vi ett antal personer med varierande löner (och därmed skatteunderlag). Om vi flyttar blicken till grafen högst upp till höger, så ser vi fördelningen av löner, dvs hur många det är som tjänar viss lön.

Det intressanta är grafen längst ner till höger: den visar nämligen bidraget till ‘samhället’ över varje inkomstgrupp. Det röda strecket visar median-lönens läge, och den gröna stjärnan visar medel-lönen, och som synes, så är det totala samhällsbidraget högst måttligt från den majoritet som befinner sig till vänster om dessa värden.

Dvs att den absolut största inkomstkällan till allas vår ‘kaka’ som vi ska fördela i Sverige kommer från individer och företag som bidrar betydligt mer än genomsnittet till vår gemensamma välfärd…

Dvs ju större ‘kaka’, desto mer att fördela.

Undrar vad Vänsterpartiet, Miljöpartiet m.fl. som vill höja skatten säger om det….?

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s