Skolans problem

Det pågår ju många diskussioner om svenska skolan, efter publiceringen av Pisa-resultaten nyligen, där det med all oönskad tydlighet framgick att den svenska skolan av idag är nära botten av de ekonomiskt välbärgade länderna. Svenska elever presterar helt enkelt värdelöst i en internationell jämförelse.

Hur kan det komma sig att svenska elevers skolresultat är så erbarmligt dåliga, trots att Sverige hör till de länder som investerar mest pengar per elev ? I ett land där vi varje år delar ut Nobelpris, dvs publikt och med pompa och ståt premierar vetenskaplig forskning och framsteg…?

Förklaringarna (eller försöken till dem)  till svenska skolans misär är många, ofta beroende på politisk hemvist: vänsterfolket anser att problemen orsakas av det fria skolvalet, och att inte tillräckligt mycket resurser (läs: pengar) avsätts till skolan. Vidare anser vänsterfolket att inte tillräckligt mycket satsas på ‘de svaga eleverna’.

De flesta politiker anser att problemet har att göra med obehöriga (läs: formodat okunniga) lärare. Det märkliga, när det gäller ‘obehöriga’ lärare, är att såväl min egen erfarenhet, som min erfarenhet av mina barns skolgång, ger tydliga tecken på motsatsen: de lärare som inte kommer från lärarhögskolan, var de bästa och mest kompetenta… T.ex mina barns lärare i Internationella Engelska Skolan: få om några av dem hade en svensk lärarutbildning, men *alla* var absolut lysande pedagoger, och djupt kunniga inom sitt ämnesområde….

Andra anser att det är klassernas storlek som är problemet. Andra, inte minst lärarfacken, anser att det är lärarnas löneläge och ‘status’.

Jag lyssnade på dagens Studio Ett kl 17, där Utbildningsminister Björklund nu vill tillsätta en internationell kommission för att reda ut varför svenska elevers resultat är så katastrofala, varför svenska skolan presterar så dåligt….

Om Björklund skulle betala mig en bråkdel av det som en dylik kommission kommer att kosta, så skulle jag kunna ge lösningen på svenska skolans problem inom mindre än 8 timmars workshop:  sluta se ‘skolans problem’ som problem med skolan – istället är ‘skolans problem’ enbart symptom på ett mycket större problem, nämligen ett problem i det moderna, nuvarande svenska samhället, där barn anses ha samma rättigheter och värde som vuxna, där barn inte får tillrättavisas, där barn ska få (ut)agera precis som de vill, utan att vuxna (förutom i allvarliga fall, polis och domstolar) ska kunna ingripa och tillrättavisa. Där vi vuxna inte vågar ta vårt ledarskapsansvar av rädsla för att be åtalade för ‘misshandel’, då vi ingriper när ungarna håller på att slå ihjäl varann, eller när vi vill skapa en lugn och trygg miljö i lektionssalen genom att handgripligen avhysa en extremt stökig elev… gudbevars, den stökige eleven har ju ‘rätt’ till undervisning, så det är mao tjänstefel att avhysa ‘hen’….

Flummiga politiker utan någon som helst egen erfarenhet av ledarskap har kastrerat svenska lärarkåren från att kunna utföra sitt jobb och ta sitt ansvar, med följden att ‘allting är ok’ nu råder i klassrummen, till den milda grad där skolorna nu spenderar massor av sin budget på att köpa in hörselskydd så att de ungar som vill studera i  det kaotiska, ledarlösa klassrummet ska kunna göra det genom att avskärma sig allt oljud…

Problemet i svenska skolan baserar sig på en total brist på ledarskap och personligt ansvar i svensk politik och offentlighet, på en totalt förvirrad uppfattning om grundläggande värden och värderingar, där idag alla slags beteenden, uppfattningar och åsikter betraktas som lika mycket värda.

När en 7-åring och dennes världs-, rätts- och värdeuppfattning ses som lika mycket värd som en vuxen människas, så är vi verkligen illa ute, och det är inte att undra på att skolprestationerna sjunker.

Och nu, med Björklunds initiativ att be internationella forskare att ‘se över’ svenska skolans problem, så kommer man att totalt missa målet, eftersom skolans problem inte är problem i skolan, utan ett systematiskt fel i det svenska samhället, dvs ett problem som är många magnituder större än skolan.

Ett reduktionistiskt synsätt a’ la Björklund och de flesta debattörer kommer aldrig att kunna komma till rätta med ‘skolans problem’ – för det krävs det en icke-reduktionistisk, dvs holistisk, systemsyn.

(De av er som inte förstår skillnaden mellan ‘reduktionistisk’ vs. ‘systemisk’ världssyn, rekommenderar jag att Googla begreppen, alternativt kontakta mig för ett konsultuppdrag.

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in development. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s