En julbetraktelse över Sveriges tillstånd

Image

Hur skapar man en gemenskap,samhörighet och gemensamhet i grupper från 2 individer till miljoner människor, en känsla av ‘en för alla, alla för en’…där  rättigheter och förmåner är *kombinerade med* ansvar och skyldigheter…? Där alla samarbetar och aktivt bidrar för gemensamma värden och gemensamma mål ? Där samhällsnytta parad med individuell frihet står i fokus…?

En gemensam värdegrund, gemensamma regler, en gemensam kultur, gemensamma mål och värderingar, gemensamma prioriteringar… kanske…?

Alla grupperingar, från parbildningens tvåsamhet, över familjens flersamhet, till städers, företagens, organisationernas och nationernas mångsamhet (jag vägrar skriva mångfald!) så behövs dessa faktorer för att gruppen skall fungera, alldeles oavsett hur stor eller liten gruppen är. Och symboler som representerar gruppen, vare sig det är vigselringen på parets fingrar, klubbtröjan, partisymbolen, kristendomens kors, judendomens stjärna, företagslogon eller nationsflaggan för den nationella gruppen, är viktiga och värdefulla symboler.

Våga stå upp för den Svenska flaggan och den nation och de värden och värderingar den Svenska flaggan symboliserar! Att vara stolt över Sverige innebär inte att man är rasist och främlingsfientlig, däremot innebär det att man föredrar vissa värderingar, kulturyttringar och beteendemönster mer än andra slags diton. Och att Sverige förväntar sig att de som lever här, eller kommer hit, vare sig på kortare besök eller för livet accepterar och anpassar sig till de värderingar, normer,beteendemönster och lagar som råder.

Värderelativismen och multikulturalismen som PK-maffian propagerar för, riskerar att urholka just den grundval som gjort det möjligt för Sverige med sina futtiga 9 miljoner invånare, i en klimatzon som knappast är ideal för kulturell odling och ekonomisk tillväxt,  att kunna erbjuda världens alla hundratals miljoner lidande stöd, skydd,bidrag och försörjning, mycket mer så än betydligt större länder gör.

Kanske något att tänka på för alla er som spottar på den Svenska flaggan.

[Edit 140106: utmärkt artikel i SvD idag av Professor Kjell Åke Forsgren.  Artikeln har tydliga beröringspunkter med resonemanget ovan: likhetsdoktrinen drabbar inte enbart skolresultatet, utan hela samhällets utveckling genom sin värderelativism och förnekelse av av det faktum att vissa kulturyttringar, normer och beteendemönster är bättre än andra.]

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
This entry was posted in development and tagged , . Bookmark the permalink.

10 Responses to En julbetraktelse över Sveriges tillstånd

 1. mlewerth says:

  Jag håller vanligen med om det mesta du tycker och skriver, och i stort sett även ovanstående. Jag undrar dock VILKA värderingar det är som vi “under den svenska flaggan” står för, som gjort stödet till alla människor i världen möjligt? Därtill, om vi nu kan definiera dessa värderingar, vilken är kopplingen mellan dessa och våra positiva bidrag till världen?

 2. mlewerth says:

  Nä, det gör de ju inte. De klarlägger snarare att (svensk) kultur FINNS och att olikhet mellan kulturer FINNS, vilket jag inte motsäger. Inte heller säger jag att det skulle vara något fel med detta, eller att det kan uppstå problem i mötet mellan olika kulturer. Men frågan kvarstår, vilen är kopplingen mellan vår s.k. svenska kultur och vårt positiva bidrag till världen?

  • den allmänna samarbetsförmågan, alla drar (eller åtm har tidigare dragit) åt samma håll; skillnaderna i samhället har (tidigare) varit relativt små;Lutheransk etik och moral har borgat för att alla velat göra rätt för sig, att inte frivilligt snylta på andras resurser; respekt för lagar och förordningar; ärlighet & hederlighet – vi lurar i allmänhet inte folk, och vi utnyttjar inte naiva/lättlurade människor (förutom Stockholms taxiåkare, numera!) ; allmänna institutioner som agerat opartiskt och utan svågerpolitik; frånvaro av mutkultur; nedärvt (pga klimatologiska skäl ?) beteende att jobba först och njuta av livet sedan (till skillnad från dagens MTV-generation som vill ha ALLT NU, omedelbart, utan någon som helst uppoffring; dominerande och allmänt accepterad jämlikhetstanke; allmän värnplikt (också numera skrotad i individualismens och ‘inte-mitt-bord-att-försvara-Sverige) namn; histora; bildnings- och utbildningsnivå (som bägge urholkas snabbt numera); allmänna välfärdssystem (som dock förutsätter att folket har tillräckligt mycket av ovanstående värderingar att man låter bli att utnyttja systemen) mm…

   Alla dessa egenskaper, värden, värderingar och beteendemönster är element av en gemensam (dominerande) kultur, och en konsekvens eller ett resultat av denna samarbets- och arbetsvilliga kultur har varit ekonomiska framsteg och välmående, vilket i sin tur lett till positiva bidrag på många plan (vetenskap, kultur, idrott mm) utöver de sociala och ekonomiska aspekterna.

 3. mlewerth says:

  Ok!

  Men då kanske frågan istället blir hur urholkningen av våra traditionella värderingar (eller vad man nu ska kalla det) hänger ihop med “nationens mångsamhet” (eller vad man nu ska kalla det)? Det kan säkert påverka, men kanske hör t.ex. dagens föräldragenerations “curlande” like mycket ihop med “allt nu”-syndromet?

  • jag tror absolut att bägge faktorerna påverkar, och dessutom samverkar: gemensamma värderingar minskar pga. nya invandrade värderingar och kulturmönster, samtidigt som de redan etablerade också ändrar sina värderingar, t.ex till att bli allt mer /USA-importerat) individualistiska och självcentrerade. Bägge leder till minskad gemenskap, mindre samsyn och samhörighet, mindre av samhällsnyttotänk, mer av ‘sköt-dig-själv-skit-i-andra’ mentalitet. T.ex vore det fullkomligt otänkbart att med dagens rådande samhällstänk dra olika typer av infrastruktur till glesbygden, telenät, vägnät, elnät, vatten & avlopp mm, eftersom ‘det inte lönar sig’. Varje gång jag är i skärgården, även den yttre, så förundras jag över att även pyttesmå öar har el – det skulle aldrig dras el till en liten ö med 2 bofasta i dag, men förr, när vi hade ett annat tänk, så gjorde man det utan att tveka, för den övergripande samhällsnyttans skull (t.ex låg det i försvarets intresse att ha skärgården (liksom andra glesbygder i gränstrakterna) bebyggd…) Numera verkar vårt försvar vara skapat för att slåss i obegripliga krig långt hemifrån, istf att säkerställa Sveriges självständighet och nationella integritet….

 4. mlewerth says:

  Flera problemställningar här!

  För det första “problemen” med inflytande utifrån. Jag antar att vi måste acceptera att detta inte kommer att ändras. Även om vi inte hade inflytandet från fysisk invandring så ser världen nu ut sådan (med internet som kommunikationskanal) att vi har en ständig påverkan utifrån, och det kommer att påverka våra värderingar på ett icke-reversibelt sätt (har redan gjort det). Frågan blir då mer hur vi hanterar detta?

  Sedan leder då detta (enligt dig) till en mentalitet som kan beskrivas som mer egoistisk. De exempel du tar upp är ju klassiska exempel på vad marknadsekonomi leder till, inte bara (eller ens kanske särskilt mycket) relaterade till inflytande utifrån. Jag tror knappast man kan koppla “mångsamheten” till att man inte längre skulle dra el till varenda skärgårdsö idag (om vi nu inte hävdar att “mångsamheten” tar våra resurser istället).

  Sedan har vi det där med glesbygd och infrakstruktur/service i glesbygd. Jag har alltid undrat varför vi ska vara så måna om att hålla liv i vår glesbygd? “Allmän samhällsnytta”? Jag inser att mycket av vårt jordbruk och djurhållning sker i glesbygd, men ska det med nödvändighet betyda att man ska hålla liv i minsta by? Samhället förändras! Det fanns skäl till att Birka inte längre behövdes som handelsplats, så Birka försvann. Människor flyttade, skaffade annan sysselsättning.

  Jag tror jag undrar om du har några realistiska förslag på hur världen (Sverige) faktisk *ska* se ut, styras och hanteras? Om vi nu utgår från att världen förändras, vissa saker kan vi inte backa på (t.ex. ständigt inflytande utifrån), vi vill leva i ett demokratiskt (och icke-NSA-övervakat) samhälle mm – hur tycker *du* att vi då ska göra?

  • Min syn på ‘hur det borde vara’ är väldigt enkel:

   1) få människor att inse att deras livskvalite är en funktion av de beslut de själva fattat

   2) en värdegrund där hederlighet, rättvisa, gemenskap, jämlikhet, respekt mm dominerar – ‘do to others as you’d want them to do to you’

   3) skippa aktieägarkapitalismen till förmån för ägarkapitalism

   4) ställ krav på medborgarna att bidra i så hög grad man kan, istället för att kräva bidrag

   5) ställ krav på nyanlända att så snabbt som möjligt behärska svenska språket, och ha kunskap om svensk historia, kultur, lagar & normer, och tillse att detta efterlevs.

   6) sätt max skatteuttag på skatt av inkomst på 30% för att eliminera vinsten av och intresset för svartjobb

   7) återinför obligatorisk värnplikt för alla friska kvinnor och män, och för de som inte är tillräckligt friska, obilgatorisk samhällstjänst i motsvarande tidsperiod

   8) Ge polisen och domstolarna resurser och möjligheter att direkt och hårt slå ner på all sorts extremism

   9) återupprätta respekten för kompetens, kunskap och ålder, inte minst i skolan.

   10) Eliminera omedelbart allt stöd till flumvetenskaper som genusforskning, strukturell rasismforskning mm.

   11) Staten ska ge fan i individen, så länge individen lever inom lagens ramar. Ingen avlyssning, inget snokande.

   12) Inse att Sverige kan inte, och kommer aldrig att kunna ‘ta hand om’ alla världens lidande och fattiga. Vi är 9 miljoner, världens fattiga är några storlekordningar fler. Vi kan stötta dem, ge bidrag till dem, hjälpa dem, men bara under förutsättning att vi bibehåller vår förmåga till ekonomisk utkomst, och det kan vi inte göra om vi ‘ska ta hand om’ alla.

   Enkelt. Så fort det dyker upp ett parti som har dessa punkter på sin lista ska jag rösta på dem.

 5. mlewerth says:

  Av ovanstående gillar jag nog ‘do to others as you’d want them to do to you’ mest! Att det ska vara så svårt att förstå och efterleva för så många!

  I övrigt är många av dina 12 budord “enkla” och ganska konkreta. Men, “the devil is in the detail”, att t.ex. “återupprätta” något kan vara en lång process. Eller att “bidra i såg hög grad man kan” – vad är det? De flest av våra politiker tycker nog t.ex. att det är det man gör.

  Men, jag håller med dig i stort sett. Säg till om du hittar ett sån’t parti!

  • I grunden handlar det om att alla individer ytterst har ansvar för sitt eget liv. Kollektivet, dvs samhället, kan ‘assistera’, men har inte ansvaret. Likaså har j’ag’ inte ansvaret för att ‘du ‘känner dig kränkt över något jag sagt eller tänkt – det är ditt problem, inte mitt. Likaså är det inte lärarnas problem att (vissa) elever vägrar att lära sig nåt, det går inte att lära ut till en som vägrar att ta in.
   Likaledes: om vi envisas med att ta emot folk med totalt andra värderingar och beteendemöster, utan att kräva att de ändrar på dessa (t.ex synen på kvinnors rättigheter att klä sig som de vill) så kommer vårt samhälle att gradvis förändras mot mindre frihet för kvinnor att göra de val del vill.
   Så fort som Sverige och dess väljarkår insett det jag skrivit i denna tråden, så kan vi bli ‘det bästa landet i världen’ igen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s