Intelligensens betydelse för debatten kring invandring, multikultur och “rasism”

Jag har länge funderat på orsaken till de så fastlåsta positionerna i debatten angående invandringens eventuella för- respektive nackdelar, inte minst de senaste dagarna efter Expressens obehagliga åsiktsregistrering.

I debatten, där ena sidan rabiat hävdar att invandringen ger ett positivt nettoöverskott till Sverige, i såväl ekonomiska som sociala och kulturella termer, och att vi har en moralisk skyldighet att ta emot alla,  och den andra sidan hävdar motsatsen, precis lika rabiat.  Och  bägge sidor bygger en stor del av sina argument på samma fakta, t.ex. SCB’s olika sammanställningar, eller den mångfald av undersökningar i ämnet, som t.ex de från SOM-institutet.  Men den största delen av argumenten byggs inte på fakta, utan på illusioner, fördomar och förutfattade meningar, från en verklighetsuppfattning som saknar förankring i verkligheten.

Dvs, utgående från samma fakta och verklighet, kommer debattörerna från bägge sidor till diametralt motsatta slutsatser.

Ur ett filosofiskt perspektiv är denna sortens diskrepanser mellan verkligheten/fakta och individers verklighetsuppfattning väldigt intressanta, och värda att studera närmare.

En förklaring till denna diskrepans kan faktiskt ges av James Flynn’s forskning kring intelligens, enligt videon ovan: enligt Flynn, krävs tre saker för att människan skall kunna sägas vara intelligent:

 • förmåga till klassificiering och abstraktion
 • förmåga till hypotetiska resonemang
 • förmåga till logisk slutledningsförmåga

Flynns forskning tar sin utgångspunkt i det faktum att dagens människa har ett betydligt högre IQ än våra far- och morföräldrars, om snittpersonen från den generationen skulle göra ett intelligenstest idag, skulle resultatet hamna kring IQ 70, vilket motsvarar en tydlig utvecklingsstörning.  Orsaken till detta, enligt Flynn, är att våra tidigare generationer i hög grad saknade förmågan till de tre förmågorna ovan, istället var deras verklighetssyn uteslutade baserad på det konkreta, det omedelbart synliga och greppbara, istället för det hypotetiska och abstrakta.

Utan de tre egenskaperna ovan är vetenskap och rationellt, systematiskt tänkande en omöjlighet, istället baseras ens verklighetsuppfattning på dogmer, auktoriteter, fördomar, rådande opinion och illusioner.

Vad har då detta med invandringsdebatten att göra…? Jo, jag tycker mig se att det som i hög grad präglar dagens debatt är just frånvaro av systematiskt tänkande, dvs avsaknad av förmåga till abstraktion, hypotetiska resonemang och logisk slutledningsförmåga. Istället för att se sakerna som de är, så präglas debatten på bägge extremkanterna av önsketänkande, illusioner, fördomar och total brist på respekt för fakta. Extremisterna på bägge sidor synes leva i en Kantiansk värld, där deras verklighetsuppfattning är totalt färgad av de glasögon som man burit hela livet, man har ingen som helst förmåga att ens hypotetiskt kunna anta att sakerna kan förhålla sig på ett annorlunda sätt. Alltså förs diskussionen i termer av förutsägbara invektiv, och särskilt förespråkarna för fri invandring är snabba med att omedelbart klassificiera alla som har en avvikande åsikt som “rasister” och “främlingsfientliga”.  Denna sortens stigmatisering av alla med åsikter som inte faller en själv på läppen omöjliggör all konstruktiv diskussion och systematiskt arbete att lösa problemet.

För mig är t.ex Expressens outning av privatpersoner – låt vara med vidriga åsikter – precis lika vidrig som åsikterna man outtar, och den har ingenting att göra med att försöka lösa de stora problem som vi faktiskt har att ge nya invandrare från kulturer väldigt skilda från vår en meningsfull, produktiv och samhällsbidragande tillvaro här. Expressens tilltag är ren populism, enbart syftande till att utmåla sig själv som “de goda”, och motståndarsidan som “de onda”.  Verkligheten är betydligt mer komplex än så, men utan förmåga till systematiskt tänkande, och med blåfärgade Kantianska glasögon på, blir det lika omöjligt för Expressen att ta till sig några andra argument än de redan dominerar det egna tänkandet, som det är omöjligt för de verkliga rasisterna att inse att deras argument är baserade på lika starkt färgade glasögon av annan kulör.

En demokrati bygger i hög grad på yttrandefrihet, och en demokrati skall vara oerhört försiktig med att begränsa yttrandefriheten, hur absurda, vidriga, eller stolliga vissas yttranden än kan vara.  Vem har rätten att definiera vad som är “rätt” åsikt…? Vill vi verkligen ha en tankepolis, eller ett propagandaministerium i vårt land…? Vill vi verkligen ha en Joseph Goebbels, eller Stalin’s Glavlit i vårt land, en individ eller en politbyrå som har rätten att definiera vad som är rätt åsikt och vad som är fel… hur människor ska förhålla sig och leva sitt liv…?  Då kan vi lika gärna avskaffa rösträtten.

Således, den logiskt nödvändiga slutsatsen av detta blir att extremister – på bägge kanter – är ointelligenta.

Advertisements

About swdevperestroika

High tech industry veteran, avid hacker reluctantly transformed to mgmt consultant.
Video | This entry was posted in Big Government, Culture and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Intelligensens betydelse för debatten kring invandring, multikultur och “rasism”

 1. mlewerth says:

  Amen. Det enda jag skulle vilja tillägga är en i sammanhanget trivial observation jag gjort, som nog bara är en förenkling av ovanstående: människor är inte styrda av rationella argument eller sin intelligens, de är styrda av sina känslor – därifrån kommer åsikterna. Sedan försöker man använda resonemang, intelligens och argument för att motivera sina ståndpunkter.

  PS: Jag har inte sett videon ännu.

 2. Helt riktigt, MickePonken: det är inte rationella argument som styr, utan Kantianska (förutfattade) åsikter.
  Och du borde se videon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s